"Coaching op leefstijl"

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

 

COOL staat voor Coaching op Leefstijl en deze gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is per 1-1-2019 opgenomen in de basiszorgverzekering voor een doelgroep die daarvoor in aanmerking komt.
Een GLI is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten en een gezondere leefstijl, denk aan meer bewegen, slapen, ontspanning met als doel een duurzame gedragsverandering. Het is een tweejarig traject met zowel individuele als groepsbijeenkomsten.
Verwijzing dient plaats te vinden via de huisarts of praktijkondersteuner.
Ik bied COOL aan in Venray.